top of page
  • รูปภาพนักเขียนDatarich Matters

เทคนิคสำคัญในการออกแบบ Data Visualization ให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้งานการออกแบบ Data Visualization ที่ดีนั้นมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา สิ่งสำคัญคือการตีโจทย์ให้แตก ต้องทำให้ข้อมูลเข้าใจง่าย นำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชม เทคนิคสำคัญในการออกแบบ Data Visualization มีดังนี้


1. เข้าใจผู้รับสารหรือผู้ใช้งาน

- ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจผู้ใช้งานว่าเป็นใคร มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลมากน้อยแค่ไหน และต้องการอะไรจาก Data Visualization มีระดับการตัดสินใจอยู่ที่ระดับไหน เช่น แต่ละแผนกมีจุดประสงค์หรือความต้องการเห็น Data Visualization ที่ไม่เหมือนกัน

- เข้าใจปัญหาของผู้ใช้งาน เช่น ยอดขายลดลง ต้องการเห็นสภาพคล่อง ต้องการเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในบริษัท ต้องการเห็นประสิทธิภาพด้านการตลาด เป็นต้น


2. วิเคราะห์ข้อมูล

ทำการวิเคราะห์ว่าต้องใช้ข้อมูลชุดไหนบ้าง เพื่อนำมาใช้ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ซึ่งการทำ Data Visualization ควรมีเฉพาะชุดข้อมูลที่สำคัญและเกี่ยวข้องเพื่อสามารถนำมาประกอบการตัดสินใจได้ ดังนั้นชุดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาก็ไม่ควรนำมารวมด้วย


3. เลือกประเภทของ Data Visualization ที่เหมาะสม

Visualisation แต่ละประเภทเหมาะกับการแสดงข้อมูลที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น แผนภูมิแท่งเหมาะสำหรับเปรียบเทียบค่าตัวเลข แผนภูมิเส้นเหมาะสำหรับแสดงแนวโน้ม และพิจารณาว่าต้องการสื่อสารข้อความอะไร


4. เน้นความเรียบง่าย

Data Visualization ที่ดีควรมีความเรียบง่าย นำเสนอเฉพาะข้อมูลที่สำคัญ โดยอาจจะนำเสนอตาม KPIs ของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงการใช้สีและกราฟิคที่มากเกินไป ซึ่งการเลือกใช้สีและตัวอักษรที่เหมาะสมจะช่วยทำให้ Data Visualization ดูน่าสนใจและอ่านเข้าใจง่าย


5. เน้นความถูกต้อง

ข้อมูลใน Data Visualization ต้องมีความถูกต้อง โดยใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เมื่อทำเสร็จต้องมีการตรวจสอบกราฟและแผนภูมิอย่างละเอียด เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อมูลที่อาจทำให้เข้าใจผิด


6. การทดสอบและปรับแต่ง

ทำการทดสอบกับผู้ใช้งานเพื่อให้ได้รับ feedback แล้วนำความคิดเห็นผู้อื่นมาทำการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page