top of page
  • รูปภาพนักเขียนDatarich Matters

Data-Driven Marketing การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล หนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่ทุกธุรกิจควรมีการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสนใจเรื่องข้อมูล เพราะยิ่งธุรกิจใดรู้ข้อมูลเชิงลึก (Insight) มากเท่าไหร่ ยิ่งมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากเท่านั้น เนื่องจากสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย มีความเข้าใจลูกค้า เข้าใจตลาด และรู้จักคู่แข่ง


Data-Driven Marketing (การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล) คือ การทำการตลาดที่ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เป็นกระบวนการใช้ข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริโภค มาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจทางการตลาด เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ แตกต่างจากการทำการตลาดแบบเดิมๆ ที่มักใช้ประสบการณ์ ความรู้สึก หรือความคาดเดาของนักการตลาดเป็นหลัก


ทำไมองค์กรธุรกิจจึงควรใช้กลยุทธ์ Data-Driven Marketing ในการวางแผนการตลาด

- เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จากการวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาทำการตลาดให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ทั้งด้านการสื่อสาร การวางแผนสื่อการตลาดให้เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในอนาคต - ช่วยลดต้นทุนในการทำการตลาด การใช้ข้อมูลเชิงลึกจะช่วยให้นักการตลาดสามารถกำหนดเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น - ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด ทำให้แคมเปญเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ - ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การใช้ข้อมูลเชิงลึกจะช่วยให้นักการตลาดสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ผ่านการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ รักษาสิ่งที่ลูกค้าถูกใจและปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ลูกค้าไม่ชอบ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า นำไปสู่การสร้าง Brand Loyalty หรือ Customer Loyalty - ช่วยให้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และเทรนด์ตลาด ทำให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์


ขั้นตอนการทำ Data-Driven Marketing มีดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการใช้ข้อมูล 2. การเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริโภคจากแหล่งต่างๆ เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้า ข้อมูลการค้นหาสินค้าหรือบริการบนอินเทอร์เน็ต ข้อมูลการมีส่วนร่วมกับแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 3. การวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก (Insight) เช่น พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ความสนใจของลูกค้า ทัศนคติของลูกค้า เป็นต้น 4. การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อแสดงให้เห็นข้อมูลเชิงลึกหรือเห็นแนวโน้มได้ชัดเจน ซึ่งการนำเสนอด้วย Dashboard ในรูปแบบ Data Visualization จะทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน และสามารถตัดสินใจจากข้อมูลได้ทันที 5. การวางแผนการตลาด วางแผนการตลาดโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล 6. การดำเนินการตามกลยุทธ์และการวัดผลประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด ระหว่างการทำการตลาดต้องมีการติดตามและวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่ดำเนินการอยู่นั้นได้ผลหรือไม่ อะไรควรปรับปรุงหรือหยุดการดำเนินการ ทำให้สามารถปรับปรุงสิ่งที่ทำให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น


ตัวอย่างของ Data Driven Marketing

- การใช้ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของแคมเปญการตลาด - การใช้ข้อมูลการค้นหาสินค้าหรือบริการบนอินเทอร์เน็ตเพื่อกำหนดข้อความโฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของลูกค้า - การใช้ข้อมูลการมีส่วนร่วมกับแบรนด์บนโซเชียลมีเดียเพื่อติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญการตลาด


ในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลมีบทบาทสำคัญมากขึ้น การทำ Data-Driven Marketing จึงกลายเป็นแนวทางการทำการตลาดที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจต่างๆ หันมาใช้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริโภคมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจทางการตลาด เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page